Değerli Meslektaşlarımız,

HIV/AIDS Kongresi 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Xanadu Resort Hotel’de yapılacaktır. Bu kongre, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED), HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’nin katılımıyla oluşan “Türkiye HIV/AIDS Platformu” tarafından düzenlenecektir.

Türkiye’de HIV enfeksiyonu tanısı alan olguların sayısı hızla artmaktadır. Öte yandan, etkili tedavi seçeneklerinin bulunması, HIV ile enfekte olan bireylerin daha uzun ve daha kaliteli yaşamasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, izlem gereken hasta toplumu giderek genişlemekte ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarının yanı sıra, diğer disiplinlerden hekimlerin de HIV/AIDS alanına olan ilgileri giderek çoğalmaktadır. HIV/AIDS, hızla değişen ve gelişen bir alandır; bu da bilgilerin geniş çaplı paylaşılmasını ve sürekli tazelenmesini gerektirmektedir. HIV/AIDS Kongresi, katılımcıların yeni bilgiler edinmesine, eski bilgilerini güncellemesine ve bu alanda yol kat etmiş meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmasına olanak tanıyan bir platform görevi görmektedir. Bu alana ilgi duyan tüm sağlık çalışanlarını ve kurum temsilcilerini, değerli deneyimlerinizden ve katkılarınızdan yararlanmak ve birlikte öğrenebilmek amacıyla kongremize davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,
Türkiye HIV/AIDS Platformu adına
Prof. Dr. Deniz Gökengin Prof. Dr. Serhat Ünal
Kongre Başkanı Kongre Başkan Yardımcısı


 

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: