23-26 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara AIDS Savaşım Derneği ile ortak olarak Kuşadası’nda düzenlenmiştir. Sempozyumlara, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Dermatoloji uzmanları ve asistanları ve birinci basamak hekimlerinin dâhil olduğu 127 kişilik bir dinleyici grubu katılmıştır. Bunların 37’si ulusal, 3’ü uluslararası düzeyde davetli konuşmacıdır. Katılımcılar arasında, resmi ve sivil toplum örgütlerinden (ulusal ve uluslararası düzeyde) temsilciler bulunmaktadır. Sempozyumdaki toplam 14 oturumda, bir yuvarlak masa toplantısı, biri yabancı konuşmacılar tarafından verilmek üzere 6 konferans ve 7 panel gerçekleştirilmiştir. Sempozyumlara, Centers for Disease Control’den iki davetli konuşmacı da katkıda bulunmuştur.
Sempozyumun oturumlarına ilgi son derece yoğun olmuş ve oturumların sonunda aktif tartışmalar yapılmıştır. Sempozyum, sivil ve resmi kurumların bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunması açısından çok yararlı olmuştur 

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: