Değerli Meslektaşlarımız,
HIV/AIDS Kongresi 2019, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da Xanadu Otel’de düzenlenecektir. Beş derneğin oluşturduğu Türkiye HIV/AIDS Platformu’nun bir aktivitesi olarak 2017 yılından itibaren düzenlenmekte olan bu toplantının üçüncüsüne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
HIV enfeksiyonu ve AIDS, halen dünya gündemini en çok meşgul eden enfeksiyonlar arasında baş sıralarda yer almaktadır. İlk tanımlandığı yıldan bu yana geçen yaklaşık kırk yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar sayesinde dünyanın pek çok bölgesinde yeni olguların sayısında azalma ya da duraklama sağlanmış olmakla birlikte, ülkemizin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde hızlı bir artış eğilimi olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, tüm Avrupa bölgesinde ve ülkemizde, olguların yaklaşık yarısı, hastalığın geç evresinde tanı almaktadır. UNAIDS’in 2020 yılı için koyduğu 90-90-90 hedefleri bağlamında yapılan çalışmalar, bu alanda halen pek çok eksiğin bulunduğuna işaret etmektedir.
HIV/AIDS Kongresi, ülkemizde HIV enfeksiyonu alanında çalışan veya bu alana yeni ilgi duymaya başlamış olan sağlık çalışanlarını, alanda uzun yıllardır deneyim kazanmış, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan ve pek çok çalışmaya imza atmış olan uzmanlarla bir araya getiren önemli bir etkinliktir. Bu kongrenin, meslektaşlar arasında deneyimlerin paylaşılmasına, HIV/AIDS alanında yapılan yeni çalışmaların duyurulmasına ve tartışılmasına, ülkemizdeki mevcut durumun irdelenmesine, başarıların ve eksikliklerin tespit edilmesine ve çözüm önerileri üretilmesine vesile olacağına inanıyoruz.  Kongrenin, genç hekimlerle, alanında uzmanlaşmış deneyimli meslektaşlarımızın iletişim ve etkileşimi açısından önemli bir fırsat olacağını umuyoruz.
Katılımınız ve değerli katkılarınız ile şekillenecek olan kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Türkiye HIV/AIDS Platformu adına
Prof. Dr. Deniz Gökengin                                                                 Prof. Dr. Serhat Ünal
 

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: