AIDS ve CYBH Derneği tarafından, Manitoba Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin teknik danışmanlığı ile ve Glead’ın koşulsuz desteği ile yürütülmektedir.
 
Projenin genel amacı:
Türkiye’de HIV’in bulaşma şablonlarını daha iyi anlayabilmek ve yüksek riskli alt toplumlarda yerel bulaşma potansiyelini değerlendirmektir.
Çalışmanın özel amaçları:
 
  • Üç büyük şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) bulunan yüksek riskli üç toplumun (KKSİ, DİB, ESE) boyutunu, dağılımını ve sosyal organizasyonunu değerlendirmek.
  • KSİ, DİB ve ESE’de HIV bulaşı açısından risk taşıyan davranışları ve HIV prevalansını değerlendirmek.
  • Vaka çalışmaları ve moleküler filogenetik inceleme ile yeni tanı almış HIV olgularında bulaşmanın kaynağını araştırmak. 
  • Projenin ilk ayağını oluşturan sosyal haritalama ve boyut kestirimi aşamalarında veri toplama işlemleri tamamlanmıştır. Hâlihazırda veriler analiz edilmektedir.
 
Projenin Aralık 2016 tarihinde başlanması planlanan son bölümünde, üç hedef toplumun davranış modelleri ve iletişim ağları incelenecek ve hedef toplumlarda HIV taraması yapılacaktır. 

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: