2008-2009 yıllarında HIV pozitif bireylerin katılımı ile bir psikodrama çalışması yapılmıştır. Çalışma sonunda katılımcıların, tanılarını sosyal çevrelerine açıklamada daha cesur, iletişim kurma konusunda daha açık ve etkin hale geldikleri ve tanılarını daha kolay kabullendikleri gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar bilimsel bir makale olarak yayımlanmıştır. http://dx.doi.org/10.1080/13642537.2012.734529

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: