AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, Pozitif-İz Sivil Toplum Girişimi ve Ege Üniversitesi HIV/AIDS uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde İzmir'de ve 17-18 Şubat tarihlerinde Ankara'da Akran Danışmanlığı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim programı aşağıdaki linkte yer almaktadır. 
/uploads/files/%C4%B0zmir%20Akran%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20Kapasite%20Geli%C5%9Ftirme%20E%C4%9Fitimi.doc

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: