Mart2013-Mart 2014 tarihleri arasında AIDS ve CYBH Derneği ile Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak projesi olarak ve Abbvie’nin koşulsuz desteği ile yürütülmüştür. Proje kapsamında aşağıdaki etkinlikler yapılmıştır:
Danışmanlık hizmetleri (Yeni tanı almış 48 hasta dâhil olmak üzere 227 HIV pozitif hasta).
  • 693 kez tıbbi danışmanlık
  • 5 kez akran danışmanlığı
  • 65 kez psikolojik/psikiyatrik danışmanlık
  • 20 kez beslenme danışmanlığı
  • 128 kez diğer tıbbi danışmanlıklar
  • 643 kez telefonla danışmanlık
  • 95 kez e-posta ile danışmanlık

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: