Mart2014-Mart 2015 tarihleri arasında AIDS ve CYBH Derneği ile Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak projesi olarak ve Abbvie’nin koşulsuz desteği ile yürütülmüştür. Proje kapsamında aşağıdaki etkinlikler yapılmıştır:
Danışmanlık hizmetleri (Yeni tanı almış 60 hasta dâhil olmak üzere 335 HIV pozitif olgu)
  • 1220 kez tıbbi danışmanlık
  • 29 kez akran danışmanlığı
  • 215 kez psikolojik/psikiyatrik danışmanlık
  • 10 kez beslenme danışmanlığı
  • 360 kez diğer tıbbi danışmanlıklar
  • 1680 kez telefon/e-posta/yüzyüze danışmanlık

İLETİŞİM:

1367 sk. No. 2 Kat 5 Basmane İZMİR
0 232 343 71 30
aidsvecybhdernegi@gmail.com

SORULARIN İÇİN: